topLeft leftShadow
Aurelia Grozajova IFBB professional bodybuilder
eng

Tréning 2005 - 2011

   Počas týchto rokov som urobila v objemovej aj pred súťažnej príprave niekoľko zmien. Dôkladným poznaním možností svojho tela ako aj doby potrebnej regenerácie som si vytvorila svoj spôsob tréningov. Stehná a plecia trénujem každý piaty deň, brucho a lýtka trénujem každý tretí deň a ostatné partie trénujem raz do týždňa. Trénujem zvyčajne päť týždňov systémom zvyšovania váh v každom tréningu o presne určenú váhu podľa veľkosti svalovej partie pričom počet opakovaní so zvýšenou váhou nesmie klesnúť pod tri opakovania. Ak sa mi nepodarí spraviť minimálne tri opakovania váhu v nasledujúcom tréningu nezvyšujem. V objemovej príprave mám každý šiesty týždeň tréningový oddych, ktorý využívam na úplnú regeneráciu. Najlepšou formou regenerácie cez tento týždeň je pobyt v kúpeľoch niekoľko dní. Po návrate k tréningom si znížim pôvodne najvyššiu váhu o dva tréningy. Zmenou oproti predchádzajúcim rokom je väčší počet zahrievacích sérií. V čase diéty ktorá trvá 8 – 12 týždňov už trénujem bez týždňa oddychu pričom systém zvyšovania váh a počet opakovaní je rovnaký avšak na záver každej svalovej partie robím ešte izolovaný cvik s menšou váhou s počtom 12 opakovaní v každej sérii . Celkový počet týchto sérií je sedem. Používam tento spôsob na uvoľnenie svalstva po ťažkých váhach.

   Moje tréningy vyzerajú nasledovne pričom každý cvik začínam viacerými zahrievacími sériami, ktoré nerátam do celkového počtu sérií.

   Quadricepsy trénujem v tomto poradí

 • výpady bez závažia – 3 série x 12 opakovaní na každú nohu
 • vykopávanie – 4 série x 6-3 opakovania
 • leg press – 6 sérií x 6-3 opakovania (moje váhové maximum je 300 kg )
 • drep – 5 sérií x 6-3 opakovania (moje váhové maximum je 110 kg )

   Hamstringy trénujem v tomto poradí a nikdy ich netrénujem nasledujúci deň po tréningu quadricepsov

 • zanožovanie – 8 sérií x 6-3 opakovania
 • mŕtvy ťah – 6 sérií x 6-3 opakovania (moje váhové maximum je 145 kg )

   Lýtka

 • leg press – 12 sérií x 18 opakovaní (moje váhové maximum je 145 kg )
 • lýtka v sede - 12 sérií x 18 opakovaní

   Tieto dva druhy cvikov striedam necvičím ich spolu

Brucho

 • Krátke zdvihy – 8 x 50 opakovaní

   Plecia trénujem v tomto poradí

 • Tlak jednoručiek v sede – 6 sérií x 6-3 opakovania (moje váhové maximum je 30 kg )
 • Tlak veľkej činky za hlavou v sede – 6 sérií x 6-3 opakovania (moje váhové maximum je 60 kg )

   Chrbát trénujem v tomto poradí

 • Príťahy veľkej činky – 6 sérií x 6-3 opakovania (moje váhové maximum je 105 kg )
 • Zhyby na hrazde so závažím – 6 sérií x 6-3 opakovania (moje váhové maximum závažia je 15 kg )
 • Príťahy spodnej kladky na úzko – 4 série x 6-3 opakovania

   Hrudník trénujem v tomto poradí

 • Tlak jednoručiek na šikmej lavici - 6 sérií x 6-3 opakovania (moje váhové maximum je 32,5 kg)
 • Tlak veľkej činky na rovnej lavici - 6 sérií x 6-3 opakovania (moje váhové maximum je 110 kg )

   Biceps trénujem v tomto poradí

 • Bicepsový zdvih na kladke - 6 sérií x 6-3 opakovania
 • Bicepsový zdvih s EZ tyčou - 6 sérií x 6-3 opakovania (moje váhové maximum je 52,5 kg )

   Triceps trénujem v tomto poradí

 • Tricepsový zdvih na kladke - 6 sérií x 6-3 opakovania
 • Tricepsové zdvihy na hrazde so závažím - 6 sérií x 6-3 opakovania (moje váhové maximum závažia je 45 kg )

rightShadow

Aurelia Art Photo