topLeft leftShadow
Aurelia Grozajova IFBB professional bodybuilder
eng

Elektronický nákup

Predajca

Aurélia Grožajová
Bajkalská 29/E, 821 01 Bratislava
Telefonický kontakt: 00421 905 620602
E-mailová adresa: aurelia@aurelia.sk

Reklamácie a vrátenie tovaru

Reklamácie sú vybavované e-mailom na adrese: aurelia@aurelia.sk. Neúplnú alebo poškodenú zásielku je potrebné okamžite oznámiť e-mailom na adresu: aurelia@aurelia.sk.

Kupujúci má právo do 7 pracovných dní od obdržania vrátiť plagáty alebo video, ktoré nespĺňajú jeho očakávania. Ak sa kupujúci rozhodne pre odstúpenie od zakúpenia v tejto lehote, je nutné splniť nasledovné podmienky:

    a) Odoslať e-mail na adresu aurelia@aurelia.sk s textom: "Chcem odstúpiť od objednávky plagátu alebo videa č. XXX zo dňa DD.MM.RRRR a požadujem vrátenie uhradenej čiastky."

    b) Plagáty alebo video doručiť na vlastné náklady na adresu predávajúcej spolu s priloženou kópiou e-mailu podľa vyššie uvedeného popisu.

Po obdržaní neporušenej zásielky budú uhradené peniaze vrátené zákazníkovi späť na účet.

Zákaznícky servis

Telefonický kontakt: 00421 905 620602
E-mailová adresa: aurelia@aurelia.sk

Spôsob doručenia

Objednané plagáty alebo video budú poslané poštou na uvedenú adresu do 7 dní od obdržania platby.

Ochrana osobných údajov

Informácie, ktoré poskytne kupujúci prostredníctvom objednávkového formulára, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané.
rightShadow

Aurelia Art Photo